Användarvillkor

Välkommen till Seemli Sweden AB. Din integritet är viktig för oss, och i denna policy beskriver vi hur vi samlar in, använder, skyddar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR).


1. Insamling av Personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller när du använder vår webbplats eller tjänster. Detta kan inkludera namn, e-postadress, postadress, telefonnummer och andra uppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster.

2. Användning av Uppgifter

De personuppgifter vi samlar in används för att:

  • Tillhandahålla och förbättra våra tjänster.
  • Kommunicera med dig om tjänster eller support.
  • Uppfylla lagliga krav och förebygga bedrägerier.

3. Delning av Uppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke, förutom i följande fall:

  • För att uppfylla lagliga krav eller svara på juridiska processer.
  • För att skydda våra rättigheter och egendom.
  • I samband med en företagstransaktion, såsom en fusion eller försäljning av tillgångar.

4. Säkerhet för Dina Uppgifter

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse.

5. Dina Rättigheter

Enligt GDPR har du rätt att:

  • Begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter.
  • Begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter.
  • Invända mot behandlingen.
  • Begära dataportabilitet.

6. Cookies och Spårningsteknik

Vi använder cookies och liknande tekniker för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och analysera hur vår webbplats används.

7. Ändringar i Integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om väsentliga ändringar genom att publicera den nya policyn på vår webbplats.

8. Kontaktinformation

För frågor om denna integritetspolicy eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på info@seemli.io.

Denna policy är senast uppdaterad 2023-12-07.